หอเกียรติยศ - Casual 10

อันดับผู้เล่นสูงสุด

รางวัลประจำวันจาก 2022-05-24

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Lugnut

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
trustno1

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Nyxx

นักปล้นสะดมประจำวัน
kiddoh

นักปล้นสะดมประจำวัน
a the great

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
diirrp

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
kiddoh